Η εικοσαετία του Μεγάρου

Το Μέγαρο Μουσικής υπήρξε ένα όραμα, ένα έργο φωτισμένων ανθρώπων όπως η Αλεξάνδρα Τριάντη, ο Λάμπρος Ευταξίας, κυρίως όμως ο Χρήστος Λαμπράκης. Μια εμβληματική, μια μοναδική προσωπικότητα, που συνέδεε πάντοτε το όραμα με την πράξη. Ο Χρήστος Λαμπράκης ενέπνευσε και σφράγισε με την παρουσία του το Μέγαρο, όρθιος μέχρι το τέλος.

Με βάση τις αξίες αυτές και την 20ετή κοινωνική προσφορά του Μεγάρου, συνεχίζουμε την πορεία μας. Ανοιγόμαστε σε νέους ορίζοντες, ανοιγόμαστε στον κόσμο, ανοιγόμαστε στους νέους και στηρίζουμε την Ελληνική καλλιτεχνική και πνευματική δημιουργία. Είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του μέλλοντος, ειδικότερα σε μια εποχή κρίσεων και αμφισβητήσεων. Σε μια εποχή, όπου ο Πολιτισμός είναι δυνατόν να αποτελέσει ένα στοιχείο εθνικής και κοινωνικής σύγκλισης.

Το Μέγαρο Μουσικής έγινε χάρη στη στήριξη της Ελληνικής Πολιτείας, χάρη στη στήριξη των συμπολιτών μας και σε αυτούς ανήκει, όπως και στους νέους. Αποτελεί μέρος της εθνικής πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Το Μέγαρο στη νέα φάση εξέλιξής του δημιουργεί τα εργαλεία εκείνα που θα του επιτρέπουν να συνεχίσει και διευρύνει την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεών του. Αναπτύσσουμε την οργανωτική μας δομή, έχοντας ως αρχές την ευελιξία, τη συλλογικότητα και την προσαρμογή στα νέα δεδομένα.

Παράλληλα, λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές συγκυρίες και κατανοώντας την όλη κατάσταση, θέσαμε ως στόχο την ανάπτυξη των ιδίων πόρων του Μεγάρου.

Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα του Καλλιτεχνικού μας Προγράμματος, με στόχο την προσέλκυση του κοινού και ιδιαίτερα ευρύτερων κοινωνικών στρωμάτων και των νέων. Προχωρήσαμε με κοινωνική ευαισθησία στη μείωση των τιμών των εισιτηρίων για τους νέους, εκείνους που έχουν κάρτα ανέργου και την τρίτη ηλικία. Διαπιστώνουμε δε μια μεγάλη ανταπόκριση, που υπερβαίνει τις προσδοκίες μας.

Ευθύς εξ αρχής θέσαμε δυο βασικούς στόχους: το άνοιγμα στον κόσμο (συμφωνίες με Scala του Μιλάνου, Teatro Real της Μαδρίτης, Κέντρο Pompidou και την Cite Science, National Theater κ.α) και το άνοιγμα στην πόλη (Συναυλία στον Άγιο Παντελεήμονα, συμφωνίες με Δήμο Αθηναίων, Πανεπιστήμιο Αθηνών και Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας). Δεν ήταν τυχαίο το άνοιγμα των κήπων του Μεγάρου στους πολίτες με τις εκδηλώσεις που έγιναν, όπου συμμετείχαν χιλιάδες συμπολίτες μας και κυρίως νέοι, όπως και άλλες κοινωνικές μας παρεμβάσεις.

Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης και προοπτικής με τους χορηγούς μας, προς τους οποίους εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας, γιατί ανταποκρίθηκαν άμεσα και με τρόπο που υπερέβη κατά πολύ ποσοτικά και ποιοτικά τους στόχους μας και ευχαριστούμε τους πιστούς μας συνδρομητές.

Όλα αυτά μας βοηθούν να λειτουργήσουμε στο πλαίσιο ενός τριετούς καλλιτεχνικού και οικονομικού προγραμματισμού μέσω ενός υγιούς και ορθολογικού λειτουργικού προϋπολογισμού.

Το Μέγαρο Μουσικής, ο κορυφαίος πολιτιστικός μας οργανισμός, είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του αύριο.

Ιωάννης Μάνος
Πρόεδρος Δ.Σ.