Είκοσι χρόνια Μέγαρο

Με τη λειτουργία του Μεγάρου το 1991, η Ελλάδα απέκτησε για πρώτη φορά ένα σύγχρονο πολιτιστικό κέντρο με διεθνή ακτινοβολία και απήχηση, ιδιαίτερα για τη φημισμένη ακουστική των αιθουσών του.

Στα είκοσι χρόνια που μεσολάβησαν το Μέγαρο αναδείχθηκε σε πολυδύναμο εργαστήρι πολιτισμού. Άλλαξε τον τρόπο που ο κόσμος ακούει μουσική στη χώρα μας. Προώθησε συστηματικά την ελληνική μουσική δημιουργία και την παρουσία της στη διεθνή σκηνή. Σχεδίασε και προσέφερε πλήθος προγραμμάτων μουσικής και καλλιτεχνικής παιδείας για τα παιδιά και τους νέους. Οδηγός στην πορεία αυτή υπήρξε μέχρι το θάνατό του το 2009 ο Χρήστος Λαμπράκης που προσέφερε όλες του τις δυνάμεις για την υλοποίηση του οράματος των Φίλων της Μουσικής.

Το Μέγαρο Μουσικής ανοίγεται σήμερα σε νέους ορίζοντες. Εγκαινιάζει μια πολιτική διεθνών συνεργασιών με τη Scala του Μιλάνου, με το Teatro Real της Μαδρίτης, με το Centre Pompidou του Παρισιού, με το National Theatre του Λονδίνου με ισοτιμία και αμοιβαιότητα. Ανοίγεται στην πόλη προσκαλώντας τους πολίτες σε εκδηλώσεις υψηλής ποιότητας με κοινωνική απήχηση.

Με το Πρωτόκολλο Συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο της Αθήνας και το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας, ανοίγεται στη τόσο στη γενικότερη εκπαίδευση για τα παιδιά και τους νέους όσο και στη διά βίου μάθηση δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση, μέσα και από το νέο του ιστότοπο, στη νέα τεχνολογία και τη διαδραστικότητα. Επιμένει στην ανάδειξη της ελληνικής μουσικής και της σύγχρονης δημιουργίας. Πρωτοπορεί στον τομέα του Συνεδριακού Τουρισμού.

Εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας στους Ευεργέτες και Χορηγούς μας που επί τόσα χρόνια στήριξαν το έργο μας. Και βέβαια στην Ελληνική Πολιτεία που υπήρξε από την αρχή ο μεγάλος αρωγός στο πιο επιτυχημένο παράδειγμα συνεργασίας του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής Αθηνών